Gode råd

Test hørselen regelmessig. Ofte merker vi ikke selv når vi begynner å høre dårlig ettersom det ofte skjer gradvis. Derfor er det viktig å teste hørselen regelmessig slik at endringer i hørselen oppdages så tidlig som mulig.

Å avdekke en hørselsnedsettelse på et tidlig stadium kan forebygge helseplager. Dårlig hørsel kan være en stor påkjenning, både fysisk og psykisk. Hverdagen preges ofte av usikkerhet, misforståelser, utenforskap og anspenthet. Det kan igjen føre til stress, konstant trøtthet, hodepine, vondt i nakke og skuldre, tinnitus og andre helseproblemer. I dårlige lydmiljøer kan problemene bli store selv ved en liten hørselsnedsettelse. For å unngå unødvendige helseplager er det derfor viktig å oppdage hørselsnedsettingen så tidlig som mulig og søke hjelp hos helsevesenet.

Ikke vent med å søke hjelp. Om en hørselstest viser at du har en hørselsnedsettelse, ta kontakt med fastlegen for henvisning til øre-nese-halsspesialist så fort som mulig for en hørselsundersøkelse. Mange venter altfor lenge, iblant mange år, og utsetter seg dermed for unødvendige problemer og helserisiko. Helsevesenet kan gi råd og støtte slik at du får en bedre hørselssituasjon. Det kan handle om mestringsstrategier, lydmiljø på jobben, hjelpemidler og mye annet.

Hører du dårlig til tross for at testresultatet er "normalt"? Forskning viser at om en person opplever at han/hun hører dårlig så stemmer det oftest. Om du får resultatet "normalt" i Hørselstesteren men opplever at du har vanskelig for å høre i ulike situasjoner i din hverdag skal du avtale time for en hørselsundersøkelse hos fastlegen din. Hørselen er et komplisert sanseapparat og ett enkelt test gir sjelden hele bildet. Flere forskjellige tester kan være nødvendige. De vanligste hørselstestene er toneaudiometri, taleaudiometri og tale-i-støy-test.

Ikke nøl med å spørre! Har du spørsmål omkring din hørsel? Ta gjerne kontakt med HLF eller fastlegen din.